รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,


            

                         
                                  


                                            บริษัทฯ จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย เข้าบริการพื้นที่ ตลอดสัญญาว่าจ้าง โดยไม่เคยจัดจุดขาด ดังนั้นผู้ว่าจ้างมั่นใจได้เลยว่า
                                ทุกวันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยแน่นอน


                                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          
                                                   
 
                                             บริษัทฯ มีเครื่องแบบ รปภ. ที่สวยงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกคนจะต้องแต่งเครื่องแบบให้ครบถ้วน
                                     ตามที่บริษัทฯ กำหนด อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกคนจะต้องผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด  ดังนั้นผู้ว่าจ้าง หากมีการ
                                     ว่าจ้าง ท่านจะได้ เจ้าหน้าที่ รปภ. ตามที่ต้องการ


                                  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              
                                   

                                    บริษัทฯ ได้จัดอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ รปภ. เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ตามสัญญาว่าจ้าง

                                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            
                                           

                                                หากมีการจ้างเจ้าหน้าที่ รปภ. ตั้งแต่ 4 นายขึ้นไป บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมดับเพลิงสำหรับเจ้าหน้าที่ภายในให้ ฟรี! ปี
                                      ละ 1 ครั้ง (ไม่มีใบรับรอง)  และหากมีการจ้างงานตั้งแต่ 8 นายขึ้นไป บริษัทฯ แถม หลักสูตรอพยพหนีไฟ ประจำปี 40% พร้อม
                                      หนังสือรับรองให้ ฟรี!

                                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               
                                      

                                     
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   
                                         

                                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 


                                                         


 
 
 

 

 
Copyright © 2014 www.premiumsecurity.co.th All rights reserved. | Design by www.art-in-house.com