รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,


 


       


      ขั้นตอนการจัดการระบบ (Steps of system management)

 

 

                1.มีความต้องการว่าจ้าง & บริษัทฯ เสนอราคา
         
                   หากท่านสนใจบริการรักษาความปลอดภัย หรือในเสนอราคาจากบริษัทฯ กรุณาโทร 02-2798007, 082-5977000 เพื่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น และขอใบเสนอราคา

                2.บริษัทฯ เข้าพรีเซนต์งาน และแนะนำตัว
                    
หากท่านต้องการให้บริษัทฯ เข้าดูหน้างาน หรือให้เข้าพรีเซนต์งาน บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง โดยกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันพรีเซนต์จริง 2-3 วัน เพื่อเตรียมความพร้อม
                หากบริษัทฯ พรีเซนต์และท่านสนใจว่าจ้าง ก็สามารถกำหนดวันลงงาน และกำหนดวันทำสัญญาว่าจ้างในวันดังกล่าว

                3.ทีมงานเข้าจัดทำ Job Description ประจำหน่วยงาน
                   บริษัทฯ จัดทีมงานเข้าวางระบบรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน โดยศึกษาจากรูปแบบเดิม และนำเสนอระบบรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่ แก่ท่าน และจัดทำเป็นคู่มือ
                 ประจำหน่วยงาน เพื่อนำไปสอนให้กับพนักงาน และเจ้าหน้าที่ต่อไป

                4.เซนต์สัญญาว่าจ้าง ก่อนลงงาน
                   บริษัทฯ จะจัดทำสัญญาว่าจ้างต้นฉบับเพื่อให้ศึกษา และตรวจสอบ หากมีข้อทักท้วงก็สามารถแก้ไขตามความเหมาะสมได้ และจะต้องมีการเซนต์สัญญาว่าจ้างก่อนที่จะมีการ
                 ลงงานจริง
                   

                            1. บริษัทฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) เข้าบริการตลอดสัญญาว่าจ้างจุดครบ  365  วัน (ไม่มีจุดขาด)

                            2. เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกคนมีคุณสมบัติ และบุคลิกภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพรักษาความปลอดภัย

                                         

                              3. เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกนจะต้องการการฝึกอบรมจริง ตามมาตรฐานการฝึกอบรม ของบริษัทฯ   ( อบรม 3 วัน)

                                              

                                         

                              4. ตรวจประวัติอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ทุกคน ก่อนการฝึก/ รับเป็นพนักงาน  หากมีประวัติอาชญากรรม ไม่ผ่านเกณฑ์การสมัครงาน
                              5. ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ ตรงตามสัญญา  และวันที่กำหนด
                                      


                              6. มีสายตรวจเข้าตรวจพื้นที่ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 ครั้ง หรือตามที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
                              7. มีครูฝึกเข้าฝึกอบรมตามหน่วยงาน เพื่อทบทวนหลักสูตร และเพิ่มวิทยะฐานะ ให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ.  หรือตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
                                    
                               8. ฝ่ายบริหาร/ ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าพบผู้ว่าจ้าง เพื่อรับนโยบายการทำงาน และร่วมบูรณาการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

                               9. มีการประเมินผล และพัฒนาศักยภาพการทำงาน ตลอดสัญญาว่าจ้าง

                                             

 

 

 

 
Copyright © 2014 www.premiumsecurity.co.th All rights reserved. | Design by www.art-in-house.com